Redovisning och rapportering

Vår idé bygger på att våra kunder använder automatiserade och digitala system för att slippa betala för enkla tjänster. Istället investerar allt fler resurser på avancerad rådgivning och tjänster som kräver kvalificerade appar och konsulter. Vi hjälper dig förstås att hitta rätt i djungeln av digitala lösningar och bestämmer tillsammans med kunden hur mycket vi bistår med eller hur mycket kunden vill göra.

De traditionella tjänsterna

Vi sätter upp ett team som hjälper dig att hamna rätt bland det som krävs. Så gott som alltid erbjuder vi fasta priser för våra tjänster.

 • Löner

 • Löpande bokföring

 • Moms, skatter

 • Inkomstdeklarationer

 • Bokslut

 • Kontakter med Skatteverket

 • Delårsrapporter

 • Koncernrapportering

Våra konsulter kan och förstår ditt företag och stöttar i företagandet

Vårt samarbete börjar med att kartlägga ditt företags nuvarande situation. Detta gör att vi kan definiera rätt processer och system. Vi använder program från ett flertal programtillverkare för att kunna sätta ihop det mest kompletta och optimala systemet för dig.

Det där man egentligen vill ha hjälp med!

Professionell rådgivning

Vi går steget längre och hjälper våra kunder med de problem man egentligen förväntar sig att sin konsult ska lösa. Vi finns till för dig och säkerställer kundnöjdheten med så många möten och kontakter som behövs under ett år. Då vi har fasta arvoden kostar det inte dig som kund något att ställa frågor och be om råd.

Vad kan vi göra utöver “det gamla vanliga”:

 • Digitalisering och rådgivning för din ekonomiadministration

 • Visma.Net konsulter och partner

 • Minst två möten per år oavsett storlek av företag

 • Framåtriktade möten som planerar din ekonomi på kort och lång sikt

 • Skatteoptimering

 • Upprättande av avtal genom Lexly.se

 • Pensionsberäkning genom YourCompany.se

 • Hållbarhetsredovisning genom Pureact.se

 • Företagsvärderingar

 • Generationsskiften eller försäljning till personalen

 • Aktiebok och optionsavtal genom qoorp.se

 • Optimering av programvaror och processer

 • Lönsamhetsanalys av ditt företag

 • Intyg

 • Intern kontroll av interna rutiner

Vi är konsulter som kan långt mer än bokföring

Våra kunder betalar mycket hellre för kvalificerad hjälp än för hantering av enkla rutiner som man kan klara själv med hjälp av dagens moderna appar. Vi bidrar gärna till att våra kunder tar hand om sin redovisning helt och hållet på sikt. Huvudsaken är att vi lyssnar på vad du önskar och vill.

Är du intresserad? Kontakta oss så bokar vi en tid för genomgång!

Våra första kontakter och analyser är självklart kostnadsfria.

Deskjockeys - Din ekonomichef

Vi stöttar kunder som värdesätter vår kompetens och som outsourcar sin ekonomifunktion. Allt från små hobbybolag till börsnoterade bolag.

Trenden är tydlig. De senaste åren väljer alltfler företag att outsourca sin ekonomifunktion till specialister inom området, allt från mindre hobbyverksamheter till börsnoterade bolag.

Att ha en egen ekonomiavdelning eller lämna ut redovisningen till en ensam redovisningskonsult innebär enligt våra beräkningar att man betalar höga löner och arvoden för okvalificerade arbetsuppgifter. Vi uppskattar att arbetet som utförs endast till 30 % ligger in nivå med medarbetares eller konsulters kompetens. Ofta arbetar kunniga människor med enkla uppgifter som kan delegeras.

Deskjockeys bygger bemanningen hos våra kunder i team strukturer, där två eller fler personer ingår. Vi tar hjälp av studenter för de allra enklaste uppgifterna och toppar med en erfaren CFO kanske endast med några timmar per månad. Allt i syfte för att skapa en bemanning där nivån på arbetsuppgifterna matchar våra konsulters kunskap och erfarenhet.

I teamen ingår oftast en revisor som kan bidra med kvalificerade kunskaper och insikter. Med teamstrukturer skapar vi enkelt backuper vid sjukdom eller ledigheter.

Som med alla andra tjänster arbetar vi med fasta priser.